september 2018

Het mysterie van Luigi

Het is enige tijd stil geweest op Maggel. De voltallige redactie was op een queeste. Een zoektocht naar antwoorden. Diepgravend onderzoek naar vragen des levens. Heel Europa hebben we doorkruist, maar zonder resultaat. Wellicht kunt u helpen?