Ga naar de inhoud

Een dag op kantoor

Ik word er gek van dat iedereen zijn plasje erover moet doen. We kunnen er toch gewoon een klap op geven?

Ik hoor wat je zegt. Maar we kunnen het beter even parkeren en over de vakanties heen tillen. Te zijner tijd plannen we een meeting om hierover te sparren. Daarna kunnen we het wat mij betreft aftikken en doorcommuniceren. Vervolgens is het een kwestie van piketpaaltjes slaan en de lijntjes uitgooien. En voordat we het weten hebben we het eerste laaghangende fruit al binnen.


De complexere zaken moeten we meteen goed op de rails zetten en een apart programma voor optuigen. Goed scopen en dicht bij onze corebusiness blijven, dan is het feitelijk geen rocket science. Als we de focus in het vervolgtraject op de synergie leggen en levelen met onze stakeholders, dan kunnen we op basis van co-creatie iets moois neerzetten waarbij we allemaal in onze kracht staan.

Hoe was jullie dag?